Zorgvuldigheid staat in onze aanpak centraal

Wensen en mogelijkheden
In een persoonlijk gesprek bespreken we alle wensen, eisen en ‘ins and outs’. We zijn eerlijk over mogelijkheden en onmogelijkheden.

Meten en inmeten
Ter plekke meten we zelf alles nauwkeurig op en we bespreken alle mogelijkheden (zoals uitvoering en materiaal), keuzes en consequenties.

Project-offerte
We maken een gedetailleerde en transparante offerte.

Planning werkzaamheden
Samen bepalen we wanneer het project kan worden uitgevoerd en welke voorbereidingen daarvoor nodig zijn.

Opdracht
Zodra we opdracht krijgen maken we de planning definitief en stellen we ons team samen.

Coördinatie en communicatie
Wij verzorgen de volledige coördinatie en communicatie met alle betrokkenen, bewaken deadlines en budget en zorgen dat alles conform afspraak en verwachting wordt uitgevoerd. Er is één aanspreekpunt, voor iedereen.

Uitvoering
Alle werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd. We zorgen voor een veilige, schone en nette werkomgeving en we houden rekening met bewoners en omwonenden. Wij zorgen voor een soepel en zorgeloos bouwproces.

Oplevering
We leveren op het afgesproken tijdstip op en binnen budget. Onvoorziene uitdagingen spreken we samen door. Is het enigszins mogelijk, dan hebben tegenvallers geen effect op afgesproken deadlines. Of en in hoeverre tegenvallers wel consequenties hebben voor het budget bespreken we samen, zodra mogelijk.

Betaling
Samen maken we afspraken over factureren en betalen. Alle werkzaamheden worden door slechts één partij in rekening gebacht: Steijlen Bouw of Steijlen Afbouw.

Nazorg
Ook na oplevering houden we contact. Blije klanten zijn belangrijk voor ons.